Projektek

Projektek

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2019-00211
Projekt címe: Régészeti szolgáltatásfejlesztés az ArcheoWorks Nonprofit Kft.-nél
A kedvezményezett neve: ArcheoWorks Nonprofit Kft.
Szerződött támogatás összege: 48.810.215 Ft
Támogatás mértéke: 96,96%
A projekt kezdete: 2020. 02. 02
A projekt befejezése: 2021. 09. 30

A projekt tartalma:

Az ArcheoWorks Non-profit Kft 2020.02.02 és 2021.09.30 között valósította meg GINOP-5.1.7-17-2019-00211 azonosító számú, “Régészeti szolgáltatásfejlesztés az ArcheoWorks Nonprofit Kft-nél c. projektjét. A projekt keretében megtörtént a vállalkozásunk sikeres üzleti és szakmai működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása: felújításra került a vállalkozás székhelye, beszerzésre kerültek az ArcheoWorks Nonprofit Kft. régészeti szolgáltatásaihoz szükséges gépek, berendezések, informatikai és dokumentációs eszközök valamint a régészeti bontómunkához elengedhetetlen kéziszerszámok és fémkereső berendezés. Az eszközbeszerzés mellett projektünk másik fontos pillérét a foglalkoztatás jelentette. A projektnek köszönhetően 1 fő szakmai vezető és 1 fő értékesítési vezető, 2 fő dokumentációs munkatárs valamint 1 fő munkavezető mellett 7 fő ásatási munkatárs és 1 fő leletfeldolgozó (leletmosó) munkatárs foglalkoztatására nyílott lehetőségünk. Büszkék vagyunk rá, hogy társadalmi vállalkozásként a projektnek köszönhetően tartós és kiszámítható munkalehetőséget tudtunk biztosítani adminisztrációs, munkavezető, leletfeldolgozó és ásatási munkás pozíciókban foglalkoztatott munkatársaink számára, akik kivétel nélkül hátrányos helyzetű munkaerőpiaci célcsoportokból (25 év alatti, 50 év feletti, alacsony iskolai végzettségű, tartós munkanélküli és gyermeknevelést követően a munkaerőpiacra visszatérő) kerültek ki. A kialakított fizikai infrastruktúrára és humán erőforrrás kapacitásokra alapozva a 2020-as és a 2021-és ásatási szezonban is sikeres és magas színvonalú szolgáltatásokat tudtunk nyújtani megelőző régészeti feltárások (pl. Cigánd, tanuszoda építése; 37-es út négysávosítása; Nagyrozvágy – Nagycsonkás, útépítés; Arnót, Bénó kertészet bővítése; Hejőkürt, szennyvíztelep bővítése; Szikszó, Hell dobozgyár bővítése stb.) valamint különböző tervásatások (pl. Sátoraljaújhely, vár feltárása; Tokaj, Rákóczi vár és református templom feltárása; Sárospatak, Rákóczi vár feltárása stb). Ezeknek a munkáknak köszönhetően cégünk megszilárdította pozícióit a régészeti szolgáltatások piacán, már működésünk második régészeti szezonjában képessé váltunk rá, hogy alvállalkozói feladataink elvégzése mellett fővállalkozóként is helyt álljunk a különböző ásatások és régsézeti munkák során. Projektünk így mindenképp elérte célját, olyan szakmai és üzleti alapok lerakására adott számunkra lehetőséget, amelyekre építve működésünk és társadalmi vállalkozási tevékenységünk hosszú távon fenntarthatóvá vált.